งานจัดแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 9

งานจัดแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ครั้งที่ 9

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำทีมโดย ดร.เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

ได้นำเครื่องจักร สินค้าขนาดใหญ่ อะไหล่และ อุปกรณ์ จำนวนมากไปจัดแสดงในงาน อาทิเช่น เครื่อง Absorption (พลังงานชีวมวล), คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อต่าง ๆ, ท่อ Evaprator , ท่อ Condenser รวมไปถึงไฮไลท์ของบูทคือ ยานยนต์บริการ หรือ Mobile Express Service นั่นเอง

ในงานนี้ได้การตอบรับเป็นอย่างดีมีนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงประชาชนทั่วไป สนใจเข้าชมบูททั้ง 3 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนมากทั้ง 3 วัน ซึ่งฝ่ายบริหารธุรกิจและการตลาด ในนามของบริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ประมวลภาพบรรยากาศการออกบูทของบริษัทฯรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน Bangkok RHVAC 2013 ดังนี้

Top