ผลิตภัณฑ์

ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) สำหรับหล่อเย็นภายในกระบวนการผลิตที่บริษัทฯ ออกแบบและผลิตเพื่อจัดจำหน่ายตามคำสั่งซื้อนั้น มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่อนชำระ

ภายใต้นิยามที่ว่า “เช่าซื้อเป็นการบริหารการลงทุนที่ชาญฉลาด” ลูกค้าสามารถกำหนดเลือกโซลูชั่นการให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่อนชำระโดย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นของผู้ซื้อทันทีเมื่อผ่อนชำระครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจจัดเช่าผลิตภัณฑ์ระยะยาว

การดำเนินการภายใต้นิยามที่ว่า “ลดภาระการลงทุน ควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กระบวนการผลิต เช่าคุ้มกว่าซื้อ” บริษัทฯ มีการกำหนดโซลูชั่นการให้บริการเช่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจ Mobile Service

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการให้บริการที่ดีแก่ผู้ประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรม บริษัทฯ มีการเพิ่มการบริการงานหลังการขายด้วย “Mobile Express Service”

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจจัดจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วน

บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วน สำหรับระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแก่กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจจัดจำหน่าย Ice Storage

นวัตกรรมการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีแบบใหม่ เข้ามาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือลดการใช้ไฟฟ้าที่รู้จักในนาม Ice Thermal Storage (ระบบกักเก็บพลังงานความเย็นด้วยน้ำแข็ง)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจจัดจำหน่าย Absorption Chiller นวัตกรรมพลังงานทางเลือก

นวัตกรรมพลังงานทางเลือก Absorption Chiller บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอนำเสนอพลังงานทางเลือกที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ Absorption Chiller

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรระบบทำความเย็น

ธุรกิจศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรระบบทำความเย็น เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงานในสายงานการผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุง บริหารการตลาดและด้านงานขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธุรกิจจัดจำหน่าย Ice Cream Machinery

O.E. Engineering Co., Ltd. is a manufacturer of refrigeration products and cooling systems of any types. Our products are available in various sizes ranging from 3 tons to 200 tons per hour both of water cooled and air cooled systems.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Top