“ความเย็นมีปัญหาปรึกษา โอ อี”

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) สำหรับหล่อเย็นภายในกระบวนการผลิตที่บริษัทฯ ออกแบบและผลิตเพื่อจัดจำหน่ายตามคำสั่งซื้อนั้น มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งยังง่ายและสะดวกต่อการใช้งานและบำรุงรักษา และประหยัดพลังงานไฟฟ้า แข็งแรง ทนทานต่อสภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้คือขนาดระหว่าง 3 – 200 ตัน/ชั่วโมง

ในกระบวนการจัดซื้อของกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มักจะจัดซื้อรวมทั้งระบบเครื่องทำความเย็น เช่น เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) อุปกรณ์ติดตั้ง และสัญญาณบริการหลังการขาย อีก 1 ปี มูลค่าของอุปกรณ์ประกอบร่วมการติดตั้งและค่าแรงเฉลี่ยประมาณ 30 – 50% ของมูลค่าเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller)

สินค้าเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) สำหรับหล่อเย็นภายในกระบวนการผลิตนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. ชนิดระบายความร้อนของเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller)

2. ชนิดระบายความร้อนของเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller)

ธุรกิจบริการหลังการจัดจำหน่าย เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมากเป็นลำดับต้น ๆ ในแต่ละปี บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรม และดูแลงาน (ทั้งภายในและภายนอกประเทศ) เพราะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาบริการหลังการจัดจำหน่ายควบรวม กับการพิจารณาสั่งซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) พร้อมบริการติดตั้งเป็นสำคัญและพิจารณาอย่างละเอียดถึงศักยภาพการให้บริการ หลังการจัดจำหน่ายที่มีทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ง่ายมากยิ่งขึ้น

แผนกบริการหลังการขายส่วนงานกลางเป็นหน่วยงานที่ให้การบริการหลังจากการจัดจำหน่ายไปแล้ว และรวมทั้งการให้บริการการซ่อมและบำรุงรักษาทั้งสินค้าของบริษัทฯ และสินค้าในตลาดทั่ว ๆ ไป การบริการหลังการขายมีทั้งงานซ่อมและบริการหลังการขาย ทำเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ที่มีประสิทธิภาพต่ำให้สามารถใช้งานได้เทียบเคียงสินค้าใหม่ หรือการให้การจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่ประเภทต่าง ๆ ทั่วไปได้เช่นกัน

แผนกบริการหลังการจัดจำหน่าย ปัจจุบันมีทีมงานให้บริการเขตรอบนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออกประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี เป็นต้น ซึ่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยเป็นลูกค้าที่บริษัทให้บริการ 1,500 – 2,000 โรงงาน (ในปัจจุบันก็ยังให้บริการอยู่)

นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์” ที่มีประสิทธภาพสูง (High Energy Efficiency Product)

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ในธุรกิจระบบเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าได้มาก ผลิตภัณฑ์ประเภท Electric Chiller ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยการออกแบบของบริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 10% – 12% รวมทั้งสามารถเพิ่มปริมาณความเย็นได้ 8% – 15% ในเวลาเดียวกัน

Air Cool Chiller & Water Cooled Chiller เทคโนโลยีใหม่ของบริษัท ที่ใช้ผลิตเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ที่มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงเหมาะกับการใช้งานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารโรงงานขนาดใหญ่

เพื่อใช้งานในระบบปรับอากาศและระบบหล่อเย็นในกระบวนการผลิตซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 – 1,000 ตัน/ชั่วโมง ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายพร้อมการติดตั้งและการบริการหลังการขาย

Compressor, Condenser และ Evaporator รวมทั้งอะไหล่ชิ้นส่วนที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศ มีคุณภาพสูง ระดับมาตรฐานสินค้าเทียบเท่าในกลุ่ม อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ

รุ่น 30AEA003 ถึง 30AEA015 (AEA-LB Series with R-22)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ขนาด 36,000(3)-144,000(12) BTU/Hr (Tons) กำลังการผลิต 10.55-42.19 KW
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รุ่น 30AEA015-2 ถึง 30AEA024-2 (AEA-AS Series with R-22)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ขนาด 140,000(12)-240,000(20) BTU/Hr (Tons) กำลังการผลิต 42.19-70.3 KW
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รุ่น 30AEA030 ถึง 30AEA060 (AEA-AE Series)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 / R-134a / R-407c ขนาด 300,000(25)-552,000(46) BTU/Hr (Tons) กำลังการผลิต 87.9-161.74 KW
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รุ่น 30AEA075 ถึง 30AEA180-2 (AEA-OE Series with R-22)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ขนาด 720,000(60)-1,800,000(150) BTU/Hr (Tons) กำลังการผลิต 208.3-527.4 KW
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ

รุ่น 30OEW040 (OEW-N / Screw Comp. / R-22)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมเพรสเซอร์แบบสกรู ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ตัวเครื่อง 1 คอมเพรสเซอร์ กำลังการผลิต 360,000/30/106.1 (BTU/Tons/KW)
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รุ่น 30OEW040 ถึง 30OEW240-2 (OEW-N Series with R-407c)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ ใช้สารทำความเย็นชนิด R-407c ขนาด 360,000(30)-2,280,000(190) BTU/Hr (Tons) กำลังการผลิต 106.1-668 KW
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รุ่น 30OEW040 ถึง 30OEW240-2 (OEW-S Series with R-22)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ขนาด 420,000(35) – 2,520,000(210) BTU/Hr (Tons) กำลังการผลิต 123.06-738.36 KW
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รุ่น 30OEW040 ถึง 30OEW240-2 (OEW-C Series with R-22)
เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) รุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำ ใช้สารทำความเย็นชนิด R-22 ขนาด 420,000(35) – 2,520,000(210) BTU/Hr (Tons) กำลังการผลิต 123.06-738.36 KW
(โปรด click ที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม)