การดำเนินการภายใต้นิยามที่ว่า “เช่าซื้อเป็นการบริหารการลงทุนที่ชาญฉลาด” ลูกค้าสามารถกำหนดเลือกโซลูชั่นการให้บริการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่อนชำระโดย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นของผู้ซื้อทันทีเมื่อผ่อนชำระครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์และการบริการกำหนดภายใต้หลักการเดียวกับธุรกิจเช่าผลิตภัณฑ์ระยะยาว (ค่าผ่อนชำระผลิตภัณฑ์รวมค่าซ่อมบริการ)

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่อนชำระ มีการบริการผ่อนชำระเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) และอุปกรณ์สำคัญเช่น มอเตอร์ปั้มน้ำ ถังพักน้ำเย็น และอุปกรณ์ส่วนประกอบควบคุม ราคาผ่อนชำระผลิตภัณฑ์ค่อนข้างต่ำซึ่งราคาค่าผ่อนชำระรวมค่าซ่อมบริการ ค่าตรวจสอบคุณภาพ และอื่นๆ ไว้ครอบคลุม สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งนอกเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) ที่ให้บริการผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถประกอบติดตั้ง หรือให้บริษัทฯ เสนอติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการให้บริการผ่อนชำระบนพื้นฐานของการบริการด้วยโซลูชั่นที่ครบวงจร ซึ่งคลอบคลุมถึง

  1. มีทีมวิศวกรให้บริการ (ประเมินขนาดความเย็นที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าผ่อนชำระ และงบประมาณต่างๆทั้งหมด)
  2. การติด ตั้งได้อย่างรวดเร็ว (เพราะมีเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) สต็อกเกือบทุกขนาดภายในเวลา 3-5 วัน ก็จะติดตั้งใช้งานได้)
  3. แนะนำและฝึกอบรมการใช้งานอย่างถูกต้อง
  4. การตรวสอบคุณภาพการทำงาน และบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 1-2 เดือน/ครั้ง


หมายเหตุ จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้นเน้นเฉพาะผลประโยชน์ที่สำคัญต่อการพิจารณาเปรียบเทียบ