การดำเนินการภายใต้นิยามที่ว่า “ลดภาระการลงทุน ควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กระบวนการผลิต เช่าคุ้มกว่าซื้อ” บริษัทฯ มีการกำหนดโซลูชั่นการให้บริการเช่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท ลูกค้าสามารถกำหนดชนิดของเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) ได้ตามความต้องการทั้งประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือระบายความร้อนด้วยอากาศ มีขนาดตั้งแต่ 3 – 200 ตัน/ชั่วโมง สามารถผลิตน้ำเย็นได้ 7 °C – 15°C เพื่อลดความร้อนในกระบวนการผลิตได้เกือบทุกกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สินค้าให้เช่าระยะยาวเป็นสินค้าใหม่ผลิตได้คุณภาพสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ

การเช่าผลิตภัณฑ์ระยะยาว ปัจจุบันให้การบริการเช่าเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) และอุปกรณ์สำคัญ เช่น มอเตอร์ปั้มน้ำ ถังพักน้ำเย็น และอุปกรณ์ส่วนประกอบควบคุม ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้งาน สามารถโยกย้ายตำแหน่งการใช้งานได้ง่ายราคาค่าเช่าค่อนข้างต่ำ ซึ่งราคาค่าเช่าครอบคลุมถึงค่าตรวจสอบคุณภาพ และอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งนอกเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) ที่ให้เช่า ลูกค้าสามารถประกอบติดตั้ง หรือให้บริษัทฯ เสนอติดตั้งเพิ่มเติมได้

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตการให้บริการเช่าบนพื้นฐานของการบริการด้วยโซลูชั่นที่ครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึง

  1. มีทีมวิศวกรให้บริการ (ประเมินขนาดความเย็นที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าเช่าและงบประมาณต่างๆ ทั้งหมด)
  2. การติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว (เพราะมีเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) สต๊อกเกือบทุกขนาดภายในเวลา 3 – 5 วัน ก็จะติดตั้งใช้งานได้)
  3. แนะนำและฝึกอบรมการใช้งานอย่างถูกต้อง
  4. การตรวจสอบคุณภาพการทำงาน และบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 1 – 2 เดือน/ครั้ง


หมายเหตุ จากตารางการเปรียบเทียบข้างต้นเน้นเฉพาะผลประโยชน์ที่สำคัญต่อการพิจารณาเปรียบเทียบ