บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนสำหรับระบบปรับอากาศและระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็น เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตแก่กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อะไหล่ชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพมาตรฐานอะไหล่แท้ และมีจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อในตลาด กว่าร้อยละ 80 ของอะไหล่ชิ้นส่วนที่จัดจำหน่าย โรงงานของบริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งสิ้น ที่เด่นชัดและสำคัญก็คือ บริษัทฯ เป็นผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศ และระบบปรับอุณหภูมิน้ำเย็นที่ครอบคลุมทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก

Compressor: Hermetic and Scroll Type, Hermetic and Screw Type, Centrifugal Type, Open-Drive Type
Condenser: Aluminum Fins and Copper Tube, Shell and Tube
Evaporator: Plate Heat Exchanger, Shell and Tube

โอ.อี. ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการตอบข้อซักถามของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-8930015-9  (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
หรือติดต่อ Sale Executive: Tel. 081-585-0024 คุณแหม่ม