บริการ

งานบริการของ โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทโอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีการบริการที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครันซึ่งงานบริการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

รับออกแบบ – ติดตั้งงานระบบ

บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับออกแบบและติดตั้ง ระบบทำความเย็นต่างๆ ดังนี้ Duct Work • Piping System • Electrical and Control • Cold Storage

ปรับปรุงสภาพสินค้าเก่าหรือเสื่อมสภาพให้มีคุณภาพเหมือนใหม่ (Overhaul)

บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริการปรับปรุงสภาพสินค้า เก่าหรือเสื่อมสภาพให้มีคุณภาพเหมือนใหม่

บริการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องและระบบ

บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมให้บริการซ่อมเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ระบบปรับอากาศและระบบห้องเย็น ทุกประเภทโดยมีช่างผู้ชำนาญการนานกว่า 30 ปีด้านงานซ่อมและบริการโดยเฉพาะ

บริการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้สร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อรองรับการบริการดังกล่าว โดยตระหนักถึงความรวดเร็วในการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญซึ่งทุกขั้นตอนมีระเบียบและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน ควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดย

งานบริการของ โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง

มีการบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน สอบถามเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา

Top