รับออกแบบ – ติดตั้งงานระบบ

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด รับออกแบบและติดตั้ง ระบบทำความเย็นต่างๆ ดังนี้
• Duct Work
• Piping System
• Electrical and Control
• Cold Storage