การปรับปรุงสภาพสินค้าเก่าหรือ เสื่อมสภาพให้มีคุณภาพเหมือนใหม่ (Overhaul)


Before


After

Before

After

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่งจำกัด บริการปรับปรุงสภาพสินค้า เก่าหรือเสื่อมสภาพให้มีคุณภาพเหมือนใหม่
– Chiller (เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น)
– Compressor (เครื่องอัดสารทำความเย็น)
– Condenser (เครื่องระบายความร้อน)
– Evaporator (เครื่องระบายความร้อน -ด้านเย็น)
– Plate Heat Exchanger (อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน)