บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าดูงานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น (CRH) และท่องเที่ยวสถานที่สำคัญๆ ทางประวัติศาสตร์จีนโดยมีคณะผู้บริหาร, ที่ปรึกษา, และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมดูงานด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และรับทราบนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบทำความเย็น
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก “โรงพยาบาลบางปะกอก 8” ซึ่งหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ลักษณะของบาดแผลประเภทต่างๆ และการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ งานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น RHVAC 2013 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2556 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการ, วิศวกร, ลูกค้า, ผู้ขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยร่วมกับชุมชน ซอยเอกชัย 34 ตั้งจุดรับบริจาคน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งรับบริจาคเงินผ่านบัญชี “ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมโดยชุมชนซอยเอกชัย 34 และ บจก. โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและประชาชนในชุมชนซอยเอกชัย 34 รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาแสดงน้ำใจบริจาคเงินและสิ่งของจำนวนมาก
บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การทำงานด้วยโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม Solidworks” แก่ผู้ปฎิบัติงาน ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแผนกบริหารงานผลิต โดยมี คุณปริญญา กลิ่นลำดวน วิศวกรออกแบบ บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นวิทยากร


Page of 2