กิจกรรม

กิจกรรม

ประมวลภาพดูงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 11
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น 2560 ครั้งที่  11  (The 11th – Bangkok Refrigeration, Heating, Ventilation, and Air-Conditioning 2017 : Bangkok RHVAC 2017)

ตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับพนักงานของบริษัทและนักศึกษาฝึกงาน

ประมวลภาพดูงานแสดงสินค้า ณ ประเทศจีน
ดูงานแสดงสินค้า ณ ประเทศจีน

ประมวลภาพงานฝึกอบรมให้กับลูกค้า
ฝึกอบรมให้พนักงาน ระดับ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง, วิศวกร, พนักงานช่างซ่อมบำรุง และแผนกบริหารงานซ่อมคอมเพรสเซอร์ / Work shop

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิทยากรจาก “โรงพยาบาลบางปะกอก 8” ซึ่งหลักสูตรในการอบรมประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล ลักษณะของบาดแผลประเภทต่าง ๆ และการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟขึ้น โดยวิทยากรจาก “สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” นำทีมโดย รตอ. ชาญณรงค์ พึงรัตนะมงคล หัวหน้าสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

ประมวลภาพดูงานแสดงสินค้า Refrigeration, Heating, Ventilation, and Airconditioning 2013 (RHVAC 2013)
ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ งานแสดงสินค้าเครื่องทำความเย็น RHVAC 2013 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, ผู้จัดการ, วิศวกร, ลูกค้า, ผู้ขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

← ก่อนหน้า

Top