เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้

การทำความเย็น และการปรับอากาศแตกต่างกันอย่างไร?
การทำความเย็นคือกระบวนการของการลดและรักษาอุณหภูมิของที่ว่างห้อง หรือวัตถุให้มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของสภาแแวดล้อม การปรับอากาศคือกระบวนการควบคุมความชื้น ความสะอาด การกระจาย ตลอดจนอุณหภูมิของอากาศในห้องเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ

น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น กับ CFC
ในการลดและรักษาอุณหภูมิของบริเวณเป้าหมายให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก ความร้อนจะต้องถูกดึงออกจากบริเวณนั้น โดยการ ถ่ายเทออกไปสู่วัตถุอย่างหนึ่ง วัตถุที่ทำหน้าที่นี้ก็คือ สารทำความเย็น

ความชื้นกับสารทำความเย็น HFC
ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้สารทำความเย็นชนิด HFC กับน้ำมัน POE แทนสารทำความเย็นแบบเก่าชนิด HCFC/CFC กับน้ำมัน Mineral ด้วยเหตุผลในแง่ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปฏิกิริยาเรือนกระจก ซึ่งจะมีขั้นตอนการทำงานตลอดจนข้อควรระวังในการ ติดตั้งระบบทำความเย็น

หลักการทำงานของการทำความเย็น คืออะไร?
การทำความเย็น คือ กระบวนการของการลดและรักษาอุณหภูมิของที่ว่างห้อง หรือวัตถุให้มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของ สภาพแวดล้อมโดยมีหลักการของการทำความเย็น

Chiller คืออะไร?
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองคือสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศไทยของเราซึ่งจัดว่าเป็นเมืองที่มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จำเป็นจะต้องใช้ระบบปรับอากาศกันแทบทั้งสิ้น

Cooling Tower คืออะไร ?

หอทำน้ำเย็น หรือ Cooling Tower เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องทำความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำที่ใช้หล่อเย็นคอนเดนเซอร์ มีผลต่อการประหยัดพลังงานในการทำความเย็น และความสามารถของเครื่องทำความเย็นสูงขึ้น

Top