ข่าวสาร

ข่าวสาร

เตือนวิศวกรระวังสารทำความเย็นชนิดติดไฟได้ง่าย
ในระยะที่ผ่านมามีเหตุระเบิดของเครื่องปรับอากาศขณะทำการซ่อมบำรุงเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ ได้ถูกเปลี่ยนสารทำความเย็นไปจากที่ผู้ผลิตกำหนด

นวัตกรรมใหม่ของ Plate Heat Exchanger
นับตั้งแต่ Plate Heat Exchanger (PHE)ตัวแรกได้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1931 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ Pasteurize นมและหลักจากนั้น PHE ได้ถูกพัฒนาและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั้งปี 1977 ได้เกิดนวัตกรรม ของการผลิต Heat Exchanger ชนิดขนาดกะทัดรัด (Compact) ที่เรียกว่า Copper Brazed Heat Exchanger (BPHE)

Top