บริษัท    บริษัท โอ.อี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
     ที่อยู่  75/33 หมู่ 4 ซอยเอกชัย 34 ถนนเอกชัย
  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
  กรุงเทพมหานคร 10150
     โทรศัพท์

+662 893 0015-8, 416 2116-20, 415 3358, 415 3696

     แฟกซ์

+662 416 2075, 893 2058

     อีเมลล์ marketing@oe-engineering.com
     แผนที่