งานบริการของ โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง


/picdata/lan_page//bfyds7pzve92.jpg

       
                ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี ทำให้บริษัทโอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีการบริการที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครันซึ่งงานบริการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
       
      1. รับออกแบบ - ติดตั้งงานระบบ
      2. ปรับปรุงสภาพสินค้าเก่าหรือเสื่อมสภาพให้มีคุณภาพเหมือนใหม่ (Overhaul)
      3. บริการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องและระบบ
      4. บริการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน