ประมวลภาพงานฝึกอบรมให้กับลูกค้า

ประมวลภาพงานฝึกอบรมให้กับลูกค้า

บริษัท โซดิแอค แอร์คาร์โก้ อีควิปเมนท์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
เรื่อง “Air Condition & Refrigeration System” (12 Hours) ฝึกอบรมให้พนักงาน ระดับ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง, วิศวกร, พนักงานช่างซ่อมบำรุง และแผนกบริหารงานซ่อมคอมเพรสเซอร์ / Work shop

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น →

Top