Pulley
ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิลเลอร์

picdata/lan_page/42/efjopqrv1268.jpg


“ความเย็นมีปัญหาปรึกษา โอ อี”
 

          ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) สำหรับหล่อเย็นภายในกระบวนการผลิตที่บริษัทฯ ออกแบบและผลิตเพื่อจัดจำหน่ายตามคำสั่งซื้อนั้น มีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท รวมทั้งยังง่ายและสะดวกต่อการใช้งานและบำรุงรักษา และประหยัดพลังงานไฟฟ้า แข๊งแรง ทนทานต่อสภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันมากขนาด ระหว่าง 3 – 200 ตัน/ชั่วโมง

 

          ในกระบวนการจัดซื้อของกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม มักจะจัดซื้อรวมทั้งระบบเครื่องทำความเย็น เช่น เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) อุปกรณ์ติดตั้ง และสัญญาณบริการหลังการขาย อีก 1 ปี มูลค่าของอุปกรณ์ประกอบร่วมการติดตั้งและค่าแรงเฉลี่ยประมาณ 30 – 50% ของมูลค่าเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller)

 
          สินค้าเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) สำหรับหล่อเย็นภายในกระบวนการผลิตนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ
          1. ชนิดระบายความร้อนของเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) ด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller)
          2. ชนิดระบายความร้อนของเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) ด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller)
 
          ธุรกิจบริการหลังการจัดจำหน่าย เป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมากเป็นลำดับต้นๆ ในแต่ละปี บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกอบรม และดูแลงาน (ทั้งภายในและภายนอกประเทศ) เพราะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาบริการหลังการจัดจำหน่ายควบรวม กับการพิจารณาสั่งซื้อเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) พร้อมบริการติดตั้งเป็นสำคัญและพิจารณาอย่างละเอียดถึงศักยภาพการให้บริการ หลังการจัดจำหน่ายที่มีทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ง่ายมากยิ่งขึ้น
 
          แผนกบริการ หลังการขายส่วนงานกลางเป็นหน่วยงานที่ให้การบริการหลังจากการจัดจำหน่ายไป แล้ว และรวมทั้งการให้บริการการซ่อมและบำรุงรักษาทั้งสินค้าของบริษัทฯ และสินค้าในตลาดทั่วๆไป การบริการหลังการขายมีทั้งงานซ่อม และบริการหลังการขาย เมื่อเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (chiller) ที่มีประสิทธิภาพต่ำ ให้สามารถใช้งานได้เทียบเคียงสินค้าใหม่ หรือการให้การจัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่ประเภทต่างๆ ทั่วไปได้เช่นกัน
 
           แผนกบริการหลังการจัดจำหน่าย ปัจจุบันมีทีมงานให้บริการเขตรอบนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือจังหวัดในภาคตะวันออกประกอบด้วย ชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ ประกอบด้วย  ปทุมธานี  อยุธยา  สระบุรี  ลพบุรี  เป็นต้น ซึ่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยเป็นลูกค้าที่บริษัทให้บริการ 1,500 – 2,000 โรงงาน (ในปัจจุบันก็ยังให้บริการอยู่)
 

นวัตกรรม  “ผลิตภัณฑ์” ที่มีประสิทธภาพสูง (High Energy efficiency Product)

 
          ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ในธุรกิจระบบเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบเพื่อให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าได้มาก ผลิตภัณฑ์ประเภท Electric Chiller ที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาโดยการออกแบบของบริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 10% - 12% รวมทั้งสามารถเพิ่มปริมาณความเย็นได้ 8% - 15% ในเวลาเดียวกัน
 
          Air Cool Chiller & Water Cooled Chiller เทคโนโลยีใหม่ของบริษัท ที่ใช้ผลิตเครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น (Chiller) ที่มีประสิทธิภาพประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงเหมาะกับการใช้งานในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารโรงงานขนาดใหญ่
 
          เพื่อใช้งานในระบบปรับอากาศและระบบหล่อเย็นในกระบวนการผลิตซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 – 1,000 ตันต่อชั่วโมง ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายพร้อมการติดตั้งและการบริการหลังการขาย
 

          Compressor, Condenser และ Evaporator รวมทั้งอะไหล่ชิ้นส่วนที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศ มีคุณภาพสูง ระดับมาตรฐานสินค้าเทียบเท่าในกลุ่ม อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น